วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กด icon รูป “พนักงาน” ที่มุมขวา
  2. บนของหน้าจอ
  3. เลือกแชทสดกับพนักงาน
  4. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าแชทสดกับพนักงาน เลือก “แชทเลย”
  5. สามารถแชทพูดคุยกับพนักงานได้ทันที
วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

STEP 1 ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ตามภาพประกอบด้านล่าง

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

STEP 2 เลือกแชทสดกับพนักงาน

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

STEP 3 ระบบจะพาเข้าสู่หน้าแชทสดกับพนักงาน เลือก “แชทเลย”

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่

STEP 4 สามารถแชทพูดคุยกับพนักงานได้ทันที